ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1837
[email protected]

15 มิ.ย.61 เวลา 0900 – 1630 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอและประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 5/61 จำนวน 7 โครงกา

15 มิ.ย.61 เวลา 0900 – 1630 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอและประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 5/61 จำนวน 7 โครงการ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.