ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1837
[email protected]

1-5 มิ.ย.61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร สวพ.ทบ. เยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัย สรรหาโจทย์วิจัยและติดตามโครงการวิจัย

1-5 มิ.ย.61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร สวพ.ทบ. เยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัย สรรหาโจทย์วิจัยและติดตามโครงการวิจัย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ,ภาคฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่