ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

11 ส.ค.59 เวลา 1000 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

11 ส.ค.59 เวลา 1000 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา2 ชั้น 3 อาคาร

12 ส.ค.59 เวลา 0900-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมนายทหารสัญญาบัตร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

12 ส.ค.59 เวลา 0900-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมนายทหารสัญญาบัตร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

8 ส.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ"

8 ส.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59 ณ วัดพรหมวงศาราม แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

8 ส.ค.59 เวลา 1300-1500 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร์บริการ

8 ส.ค.59 เวลา 1300-1500 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก ทบ. โดยมี คุณอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

4 ส.ค.59 เวลา0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมงานสถาปนา 4 หน่วยงาน ได้แก่ กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. ครบรอบปีที่ 64

4 ส.ค.59 เวลา0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมงานสถาปนา 4 หน่วยงาน ได้แก่ กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. ครบรอบปีที่ 64 โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 221 บก.ทบ.