ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

22 ก.ค. 59 เวลา 1400-1630 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รองผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย

22 ก.ค. 59 เวลา 1400-1630 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รองผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย พร้อมกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล รวมถึงห้องฝึกอบรมและสัมมนา

7 ก.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ"

7 ก.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์  โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59 ณ วัดพรหมวงศาราม แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.