ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

8 ส.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ"

8 ส.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59 ณ วัดพรหมวงศาราม แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

4 ส.ค.59 เวลา0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมงานสถาปนา 4 หน่วยงาน ได้แก่ กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. ครบรอบปีที่ 64

4 ส.ค.59 เวลา0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมงานสถาปนา 4 หน่วยงาน ได้แก่ กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. ครบรอบปีที่ 64 โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 221 บก.ทบ.

26 ก.ค.59 เวลา0930-1030 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

26 ก.ค.59 เวลา0930-1030 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในหน่วย ทบ. ณ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

3 ส.ค.59 เวลา 1030 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ 40 โดยมี ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และ ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดี

3 ส.ค.59 เวลา 1030 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ 40  โดยมี ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และ ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพ

25 ก.ค.59 เวลา1500-1730 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

25 ก.ค.59 เวลา1500-1730 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา