ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

3 ส.ค.59 เวลา 1030 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ 40 โดยมี ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และ ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดี

3 ส.ค.59 เวลา 1030 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ 40  โดยมี ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และ ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพ

26 ก.ค.59 เวลา0930-1030 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

26 ก.ค.59 เวลา0930-1030 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในหน่วย ทบ. ณ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

22 ก.ค. 59 เวลา 1400-1630 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รองผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย

22 ก.ค. 59 เวลา 1400-1630 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รองผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย พร้อมกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล รวมถึงห้องฝึกอบรมและสัมมนา

25 ก.ค.59 เวลา1500-1730 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

25 ก.ค.59 เวลา1500-1730 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

7 ก.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ"

7 ก.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์  โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59 ณ วัดพรหมวงศาราม แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.