ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 ต.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

15 ต.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ จ.ส.ท. จิระพงษ์ สวัสดิ์-ชูโต จ.ส.ท.หญิง พิศพร แถบทอง ส.ท. จิรศักดิ์ เพ็งวงษา ส.ท. พรพรหม พาทีเพราะ และ ส.ท. ศรัณยู นามหาญ ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.