ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 ก.ย. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้ แก่ พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศที่สูงขึ้น

27 ก.ย. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้ แก่ พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศที่สูงขึ้น และมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล สวพ.ทบ. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.