ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 ก.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศซส.สพ.ทบ.

15 ก.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศซส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ. นพดล สรรพชัย รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศซส.สพ.ทบ. จว.ป.ท.