ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 เม.ย. 64 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ขส.ทบ. โดยมี พล.ต. อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ขส.ทบ. เขตดุสิต กทม.

2 เม.ย. 64 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ขส.ทบ. โดยมี พล.ต. อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ขส.ทบ. เขตดุสิต กทม.