ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

24 มี.ค. 64 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม บ.เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด หน่วยงานนอก ทบ.

24 มี.ค. 64 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม บ.เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด หน่วยงานนอก ทบ. โดยมี คุณสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย ณ บ.เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.