ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 มี.ค. 64 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศสพ. โดยมี พ.อ. วรพล สุรสังกาศ รอง.ผบ.ศสพ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กวก.ศสพ. จว.ล.บ.

22 มี.ค. 64 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศสพ. โดยมี พ.อ. วรพล สุรสังกาศ รอง.ผบ.ศสพ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กวก.ศสพ. จว.ล.บ.