ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 มี.ค. 64 เวลา 1330 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับ ปบค.49 ขนาด 105 มม. แบบ M119"

22 มี.ค. 64 เวลา 1330 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับ ปบค.49 ขนาด 105 มม. แบบ M119" ระยะที่ 2 ส่งมอบให้ ป.1 พัน.31 รอ. เพื่อนำไปใช้งาน โดยมีคณะนายทหาร และข้าราชการ ป.1 พัน.31 รอ. ให้การต้อนรับ