ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19 มี.ค. 64 เวลา 1500 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

19 มี.ค. 64 เวลา 1500 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.