ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการแผ่นคอมพอสิทปะซ่อมชนิดใหม่

19 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการแผ่นคอมพอสิทปะซ่อมชนิดใหม่โดยการเชื่อด้วยตนเองสำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกของยานพาหนะทางการทหาร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.