ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม สทป. โดยมี พล.อ.อ. ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สทป.

17 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม สทป. โดยมี พล.อ.อ. ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สทป.