ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 มี.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พ.อ. พนาเวศ จันทรังษี รอง.จก.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กส. จว.น.ฐ.

11 มี.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พ.อ. พนาเวศ จันทรังษี รอง.จก.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กส. จว.น.ฐ.