ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พล.ต. จิรนัน กัณฑวงศ์ เสธ.กช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กช. จว.ร.บ.

11 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พล.ต. จิรนัน กัณฑวงศ์ เสธ.กช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กช. จว.ร.บ.