ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศร. โดยมี พล.ต. อภัย อรัญทิมา ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศร. จว.ป.ข.

10 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศร. โดยมี พล.ต. อภัย อรัญทิมา ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศร. จว.ป.ข.