ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 มี.ค. 64 เวลา 1100 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พล.ต. ทวนชัย นัดนะรา ผบ.ศป. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศป. จว.ล.บ.

9 มี.ค. 64 เวลา 1100 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พล.ต. ทวนชัย นัดนะรา ผบ.ศป. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศป. จว.ล.บ.