ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

7 ธ.ค. 63 กองทัพบก โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7 ธ.ค. 63 กองทัพบก โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก ณ ห้อง vip 1 สโมสรทหารบก