ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 ก.ย. 63 เวลา 0609 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1),รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2),พร้อม หน.นตข.สวพ.ทบ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2 ก.ย. 63 เวลา 0609 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1),รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2),พร้อม หน.นตข.สวพ.ทบ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2563