ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ส.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ พ.ท. บัณฑิต เสริมศักดิ์ศรี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

6 ส.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ พ.ท. บัณฑิต เสริมศักดิ์ศรี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.