ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ก.ค. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พ.อ. กฤษณภาค สมใจเพ็ง รอง ผบ.ศป.(2) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 บก.ศป.

1 ก.ค. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พ.อ. กฤษณภาค สมใจเพ็ง รอง ผบ.ศป.(2) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 บก.ศป.