ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 มิ.ย. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. ได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิ.ย. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. ได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.