ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 พ.ค. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

5 พ.ค. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.