ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 เม.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ.หญิง ทิวาพร ศรีวลัย ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

14 เม.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ.หญิง ทิวาพร ศรีวลัย ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.