ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 เม.ย. 63 เวลา 0830 กำลังพล สวพ.ทบ. เข้าฝึกอบรมและสาธิตการดำเนินการทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนด้วยสารฆ่าเชื้อ ณ ลานหน้าหอประชุมประสิทธิ์ชีวการ วศ.ทบ.

9 เม.ย. 63 เวลา 0830 กำลังพล สวพ.ทบ. เข้าฝึกอบรมและสาธิตการดำเนินการทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนด้วยสารฆ่าเชื้อ ณ ลานหน้าหอประชุมประสิทธิ์ชีวการ วศ.ทบ.