ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 เม.ย. 63 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือ ต่อยอดงานวิจัยจากโครงการ การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ (Gas Mask)

9 เม.ย. 63 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือ ต่อยอดงานวิจัยจากโครงการ การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ (Gas Mask) ของ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ให้เป็นยุทธภัณฑ์ทางการแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 500 ชิ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ Powered Air Purifying Respirators (PAPR) สำหรับแจกกจ่ายให้บุคคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุม สวพ.ทบ.ชั้น 4