ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 มี.ค. 63 เวลา 1300 พ.อ.รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย โดยมี Prof. Dieter Trau, Dean of SET ให้การต้อนรับ

12 มี.ค. 63 เวลา 1300 พ.อ.รณภพ  จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย โดยมี Prof. Dieter Trau, Dean of SET ให้การต้อนรับ