ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 มี.ค. 63 เวลา 0900 พ.อ.รณภพ. จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เข้าพบ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช.และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย กับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุก

12 มี.ค. 63 เวลา 0900 พ.อ.รณภพ. จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เข้าพบ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช.และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย กับ ดร.ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม  ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์. , ดร.อดิสร  เตือนตรานนท์  รอง ผอ.ฯ(หัวหน้าทีมวิจัยกลุ่ม Graphene)พร้อมคณะ ณ. ห้องประชุม ปทุมมา อาคาร NECTEC ชั้น 3