ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 มี.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการจัดพิธีรับมอบยุทโธปกรณ์ทางทหารจากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

11 มี.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการจัดพิธีรับมอบยุทโธปกรณ์ทางทหารจากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ สป.อว. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.