ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 มี.ค. 63 เวลา 1500 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งมอบต้นแบบแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ และการทดสอบภาคสนาม

5 มี.ค. 63 เวลา 1500 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งมอบต้นแบบแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ และการทดสอบภาคสนาม ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.