ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 มี.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเรดาร์ DR-172 ADV

5 มี.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเรดาร์ DR-172 ADV ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.