ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.พ. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม นปอ. โดยมี พล.ต. ธานี วาศภูติ เสธ.นปอ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.นปอ.

25 ก.พ. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม นปอ. โดยมี พล.ต. ธานี วาศภูติ เสธ.นปอ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.นปอ.