ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ก.พ. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการศึกษาและวิจัยการใช้คลื่นวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ 50-54 เมกะเฮิรตซ์

21 ก.พ. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการศึกษาและวิจัยการใช้คลื่นวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ 50-54 เมกะเฮิรตซ์ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.