ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19 ก.พ. 63 เวลา 1430 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กส.ทบ. โดยมี พล.ต. วิชัย ธารีฉัตรจก.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กส.ทบ.

19 ก.พ. 63 เวลา 1430 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กส.ทบ. โดยมี พล.ต. วิชัย ธารีฉัตรจก.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กส.ทบ.