ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 ธ.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

17 ธ.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จว.น.ฐ.