ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 ธ.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561

13 ธ.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561 โครงการการพัฒนาระบบเรดาร์ทะลุพื้นดินเพื่อค้นหาวัตถุและโพรงใต้พื้นดินในชายแดนภาคใต้ประเทศไทย ณอาคารชนะศึก กองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 จว.ก.จ.