ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ธ.ค. 62 เวลา 0909 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 2 นาย

12 ธ.ค. 62 เวลา 0909 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 2 นาย ได้แก่ ส.ท. ชาญวิทย์ เวชกามา และ ส.ท.วิทวัฒน์ สายทอง ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.