ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 พ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สวพ.ทบ. เข้าหารือ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ สรอ.

1 พ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สวพ.ทบ. เข้าหารือ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ สรอ. โดยมี นางสาวพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม SHARING ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน กทม.