ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ต.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมเจรจาการนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

21 ต.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมเจรจาการนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม 403 อาคารวิจัยและพัฒนา ม.เกษตร