ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19 ก.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการพิจารณาการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการนำพืชกัญชง(Hemp) มาใช้ประโยชน์ทางการทหาร

19 ก.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการพิจารณาการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการนำพืชกัญชง(Hemp) มาใช้ประโยชน์ทางการทหาร เพื่อสนองต่อพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.