ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ก.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมเตรียมการทดสอบและประเมินผล

18 ก.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมเตรียมการทดสอบและประเมินผล ผลงานวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธี ด้วยการติดต่อสื่อสารวิทยุทางทหารแบบดิจิตอล และโครงการพัฒนาต้นแบบปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.