ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ส.ค.62 เวลา 0700 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะกรรมการฯ ทบ. เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม.

12 ส.ค.62 เวลา 0700 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะกรรมการฯ ทบ. เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ของรถถังรุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 เพิ่มเติม ณ พื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.