ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 ส.ค. 62 เวลา 0800 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วย รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1), (2) ได้นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

10 ส.ค. 62 เวลา 0800 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วย รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1), (2) ได้นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในการพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง สำนักงานเขตดินแดง ในการพัฒนาคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา ณ พื้นที่ลำราง แยกคลองห้วยขวาง ซอยอินทามระ 43