ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจำปี 2562 เข้า เยี่ยมชม ศอว.ศอพท. จว.ล.บ.

25 ก.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจำปี 2562 เข้า เยี่ยมชม ศอว.ศอพท. จว.ล.บ. โดย มี พล.ต. ประสิทธิ์ สุขวงศ์ รอง ผบ.ศอว.ศอพท. ให้การต้อนรับ