ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 ก.ค. 62 เวลา 1000 - 2000 ศวอ.ทอ. เป็นเจ้าภาพจัดกีฬากอล์ฟวิจัยสัมพันธ์เหล่าทัพ ซึ่งมีหน่วยร่วมกิจกรรม ได้แก่ วท.กห.,สวพ.ทร.,ศอว.ทอ. และ สทป. ณ สนามกอล์ฟ อยุธยา กอล์ฟคลับ ต.เกาะเรียน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

10 ก.ค. 62 เวลา 1000 - 2000 ศวอ.ทอ. เป็นเจ้าภาพจัดกีฬากอล์ฟวิจัยสัมพันธ์เหล่าทัพ ซึ่งมีหน่วยร่วมกิจกรรม ได้แก่ วท.กห.,สวพ.ทร.,ศอว.ทอ. และ สทป. ณ สนามกอล์ฟ อยุธยา กอล์ฟคลับ ต.เกาะเรียน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา