10 ก.ค. 62 เวลา 1100 คุณ ณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ., คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ และ พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม รอง ประธานฯ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

10 ก.ค. 62 เวลา 1100 คุณ ณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ., คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ และ พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม รอง ประธานฯ และคณะข้าราชการ,พนักงานราชการ สวพ.ทบ. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ