9 ก.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี 2562

9 ก.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.